line line line

Elamurajoon

Rocca al Mare kaldaastangul asuvas Merirahu elamurajoonis on 75 elamukrunti suurusega 1130 – 3324 m2. Rahulikes toonides lihtsate joontega arhitektuur ühendab rajatud hooned ühtseks tervikuks.

Merirahu elamurajooni haldamist korraldab kinnistuomanike poolt loodud ja juhitav mittetulundusühing Merirahu Elamute ühendus. Nii praegused kui tulevased kinnistuomanikud osalevad MTÜ tegevuses võrdsete liikmetena.

Kontakt

MTÜ Merirahu Elamute ühendus

Merirahu 55, 13516 Tallinn

yhistu@merirahu.ee

Muud kontaktid

Vee- ja kanalisatsiooniteenust osutab piirkonna vee-ettevõtja Tehnovõrkude Ehitus, 677 2701.

Sidelahendusi pakuvad fiiberoptilise kaabli kaudu AS Eesti Telekom ja AS Starman.

Sadam

Plaanid näevad ette Merirahu randa oma väikesadama rajamist. Koha sobilikkust kinnitavad läbiviidud uuringud, sadama jaoks vajalik infrastruktuur on juba osaliselt välja ehitatud ja toimub sadama ehituseks vajaliku projektdokumentatsiooni väljatöötamine. Sadama rajamiseks on kehtestatud detailplaneering ja viidud läbi keskkonnamõjude hindamine.

Looduslikult sobiv asukoht

 • Kopli laht läheb sadamakohas kiiresti sügavaks, võimaldab lihtsat ja ohutut navigeerimist ja lühikest sissesõidukanalit akvatooriumi
 • Merirahu kaitstud kaldariba sadamast läänes välistab Kakumäe kaldaastangu lagunemise sadama vahetus läheduses – nii vähenevad valdavalt läänest itta suunduvate hoovustega kantavad setted Merirahu akvatooriumis
 • Kõrge kallas kaitseb läänetuulte, Kopli poolsaar idast tuleva lainetuse eest

Täiendab elukeskkonda ja seob mere ääres elamise merega seotud harrastustega

 • Sügav ja aktiivse reisilaevaliikluseta Kopli laht on ideaalne veespordi harrastamiseks
 • Lähedal puutumatu loodusega Naissaar, mõistlik kaugus teistesse Tallinna sadamatesse
 • Sadamamuuli rajamine kaitseb kallast ja tekib liivane rannariba ujumiseks

Kontseptsioon

 • Kvaliteetne ja vastupidav infrastruktuur pakkumaks kõiki vajalikke teenuseid vatavalt Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt sätestatud kodusadama standarditele
 • 50 kaikohta 40-jalastele väikelaevadele, võimalikud lahendused ka pikematele alustele

Lahendus tugineb Eesti parimate spetsialistide poolt pakutule. Esialgne projekt koostati R-Konsult ja Merin poolt 2007. aastal, 2014. aastal täpsustati mahud ja viimistleti lahendus Eesti kogenuimate sadamaehitajate poolt

 • Projekteerija EstKonsult
 • Laine- ja hoovuseuuringud Corson
 • Ehituslikud lahendused ja hinnapakkumine Nordecon
 • Ujuvkaide lahendus ja hinnapakkumine Top Marine

Teostatud tööd

 • Kaldani on rajatud asfalteeritud juurdesõidutee,
 • Rajatud kõik vajalikud insenervõrgud (vesi, kanalisatsioon, elekter, soojustrass),
 • Ehitatud jalakäijate sild, mis võimaldab mereäärse jalgtee kasutamise ka sadama rajamise korral
 • Teostatud on põhjalikud geodeetilised uuringud lainemurdja eeldataval asukohal

Projekti realiseerimise eelduseks on selle täismahus finantseerimine ja kaikohtade pikaajaliste rendilepingute sõlmimine. Huvi korral palun kontakteeruda e-maili teel sadam@merirahu.ee.

Kontakt

AS Merirahu Sadam

Merirahu 55, Tallinn 13516

sadam@merirahu.ee

Merirahu võrgud

Merirahu elamute energiavarustuseks on rajatud gaasiküttel kaugküttevõrk ning kaasaegne, ainult maa-alustel kaablitel baseeruv elektrivõrk. Soojuse ja elektrinäitude edastamine toimub kauglugemise teel.

Kaugküte

Merirahu elamuala on Tallinna Linnavolikogu 27. mai 2004. a. määruse nr 19 kohaselt kaugküttepiirkond. Tsentraalselt toodetav soojusenergia vähendab lokaalsete kütteseadmetega võrreldes oluliselt heitmeid ja tagab nii puhta õhu elurajoonis. Võrguettevõtjaks kaugküttepiikonnas on OÜ Merirahu Võrgud.
Soojuse hind on kulupõhine ja kooskõlastatakse Konkurentsiameti poolt.

Soojuse hind on 74,56 eurot/kWh, Konkurentsiameti otsus 25.08.2015 nr 7.1-3/15-052. Hinnale lisandub käibemaks.

Elektrivõrk

Elektri jaotusvõrguettevõtjaks on OÜ Merirahu Võrgud.

Võrgutasud on kulupõhised ja kooskõlastatakse Konkurentsiameti poolt.

Elektri võrgutasud:

 • Päevane: 4,66 senti/kWh
 • Öine: 4,05 senti/kWh

Konkurentsiameti otsus 16.11.2017 nr 7-3/2017-057.

Tasudele lisandub käibemaks.

Aastaaruanded

Kontakt

OÜ Merirahu Võrgud

Merirahu 55, 13516 Tallinn

+372 501 6020

info@merirahu.ee

Muud kontaktid

Soojusvahetite hooldust pakub Veisari Haldus, 677 9040, 502 1913, info@veisar.ee